Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Instytucji Finansowych

Jesteśmy organizacją powołaną do reprezentowania i ochrony interesów zawodowych i socjalnych pracowników grupy
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.

Ogłoszenie

W dniu 9.III.2024 roku w godzinach 10.00 – 13.00 w terminie pierwszym, 10.30 – 13.00 w terminie drugim odbędzie się Walne Zgromadzenie członków MZZ PIF.  Spotkanie odbędzie się w Hotelu Witek przy ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka. W celu ułatwienia organizacji spotkania, osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy o wcześniejszą informację na ten temat na adres: info@zwiazekzawodowy.pl

Porządek obrad:

I. Powitanie zebranych i otwarcie obrad.
II. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
IV. Sprawdzenie i spisanie listy obecności.
V. Przedstawienie porządku obrad.
VI. Przedstawienie sprawozdania z działalności związku za okres 2022 – 2023.
VII. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania.
VIII. Dyskusja i głosowanie nad podjęciem decyzji w sprawie udzielenia absolutorium.
IX. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
X. Dyskusja z kandydatami do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej MZZ PIF na okres nowej kadencji.
XI. Głosowanie w sprawie wyboru członków Zarządu na okres nowej kadencji.
XII. Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej na okres nowej kadencji.
XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na okres nowej kadencji.
XIV. Zamknięcie obrad.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: info@zwiazekzawodowy.pl w terminie do 2 marca 2024 roku.

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jednocześnie w pełni świadomie i bardzo przemyślanie jako Zarząd ZZ „PIF” podejmujemy się pełnienia naszych funkcji i zobowiązujemy się do tego, że wykorzystamy całą swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności i wszystkie możliwości jakie daje nam obowiązujące prawo do tego aby wywiązać się ze swojej roli.

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego do związków zawodowych należy reprezentowanie praw i interesów zawodowych i socjalnych swoich członków, bezpośrednio związanych z ich statusem pracowniczym, a tym samym udzielanie ochrony pracownikom jako jednej ze stron stosunku pracy.

Będziemy reprezentować pracowników i innych członków, a także bronić ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych .

O nas

18 kwietnia 2019 spotkaliśmy się w gronie 10 osób i podczas głosowania jednomyślnie zdecydowaliśmy o utworzeniu Związku Zawodowego. Proces rejestracji w KRS trwał do 26 czerwca 2019 roku, kiedy to nasz Związek został wpisany na listę Krajowego Rejestru Sądowego. Od samego początku naszym założeniem było, że tworzymy całkowicie nowy i od nikogo w żaden sposób nie zależny. Pomimo tego, że nieporównywalnie łatwiejszą drogą jest przyłączenie się do jakiejś innej organizacji związkowej funkcjonującej w Polsce, zdecydowaliśmy, że nie chcemy aby nasz Związek Zawodowy był kojarzony z jakimkolwiek innym związkiem w Polsce, jego działaniami i pozostawał w choćby najmniejszym stopniu od niego zależnym.

Na dzień 30 czerwca czyli po 2 dniach roboczych od momentu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, liczba naszych członków wzrosła do 31. Na dzień dzisiejszy, po zaledwie kilkunastu dniach roboczych zrzeszamy już niemal 40% handlowców i wszystko wskazuje na to, że w perspektywie najbliższych kilkunastu dni liczba zrzeszonych w naszym Związku Zawodowym osób, zdecydowanie przekroczy 100 osób czyli ponad 50% sieci sprzedaży . Przyłączają się do na osoby z całej Polski zarówno z sieci sprzedaży jak i centrali firmy, osoby na stanowiskach handlowych, administracyjnych, … i managerskich, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale i prowadzące własną działalność gospodarczą. Bardzo się cieszymy, że odzew jest tak duży, z drugiej jednak strony utwierdza nas to w przekonaniu, że sytuacja w firmie wymaga natychmiastowej refleksji ze strony osób decyzyjnych, naszej interwencji i wspólnej próby podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do sytuacji kiedy wszystkie strony będą usatysfakcjonowane. Prośby o interwencje, uwagi, skargi, itd które już otrzymujemy, nie są wynikiem i nie mogą być w dalszym ciągu usprawiedliwiane czyimkolwiek umiejscowieniem na ” krzywej zmian”…