Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Instytucji Finansowych

Jesteśmy organizacją powołaną do reprezentowania i ochrony interesów zawodowych i socjalnych pracowników grupy
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.

Zgodnie z obowiązującym prawem, składki członkowskie można odliczyć od podstawy opodatkowania. Limit to 500 zł i wystarczy potwierdzenie płatności.

Zachęcamy wszystkich do złożenia stałego zlecenia w banku, miesięczna wysokość składki to 15 zł i jest to jedyna forma finansowania naszej działalności. 

Dla przypomnienia, nr rachunku:
MZZ PIF
12 1600 1420 1883 4908 6000 0001

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jednocześnie w pełni świadomie i bardzo przemyślanie jako Zarząd ZZ „PIF” podejmujemy się pełnienia naszych funkcji i zobowiązujemy się do tego, że wykorzystamy całą swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności i wszystkie możliwości jakie daje nam obowiązujące prawo do tego aby wywiązać się ze swojej roli.

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego do związków zawodowych należy reprezentowanie praw i interesów zawodowych i socjalnych swoich członków, bezpośrednio związanych z ich statusem pracowniczym, a tym samym udzielanie ochrony pracownikom jako jednej ze stron stosunku pracy.

Będziemy reprezentować pracowników i innych członków, a także bronić ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych .

O nas

18 kwietnia 2019 spotkaliśmy się w gronie 10 osób i podczas głosowania jednomyślnie zdecydowaliśmy o utworzeniu Związku Zawodowego. Proces rejestracji w KRS trwał do 26 czerwca 2019 roku, kiedy to nasz Związek został wpisany na listę Krajowego Rejestru Sądowego. Od samego początku naszym założeniem było, że tworzymy całkowicie nowy i od nikogo w żaden sposób nie zależny. Pomimo tego, że nieporównywalnie łatwiejszą drogą jest przyłączenie się do jakiejś innej organizacji związkowej funkcjonującej w Polsce, zdecydowaliśmy, że nie chcemy aby nasz Związek Zawodowy był kojarzony z jakimkolwiek innym związkiem w Polsce, jego działaniami i pozostawał w choćby najmniejszym stopniu od niego zależnym.

Na dzień 30 czerwca czyli po 2 dniach roboczych od momentu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, liczba naszych członków wzrosła do 31. Na dzień dzisiejszy, po zaledwie kilkunastu dniach roboczych zrzeszamy już niemal 40% handlowców i wszystko wskazuje na to, że w perspektywie najbliższych kilkunastu dni liczba zrzeszonych w naszym Związku Zawodowym osób, zdecydowanie przekroczy 100 osób czyli ponad 50% sieci sprzedaży . Przyłączają się do na osoby z całej Polski zarówno z sieci sprzedaży jak i centrali firmy, osoby na stanowiskach handlowych, administracyjnych, … i managerskich, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale i prowadzące własną działalność gospodarczą. Bardzo się cieszymy, że odzew jest tak duży, z drugiej jednak strony utwierdza nas to w przekonaniu, że sytuacja w firmie wymaga natychmiastowej refleksji ze strony osób decyzyjnych, naszej interwencji i wspólnej próby podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do sytuacji kiedy wszystkie strony będą usatysfakcjonowane. Prośby o interwencje, uwagi, skargi, itd które już otrzymujemy, nie są wynikiem i nie mogą być w dalszym ciągu usprawiedliwiane czyimkolwiek umiejscowieniem na ” krzywej zmian”…